Noordersluis 22 3526 KX Utrecht Telefoon 030 280 3310
Weer voor Kortenhoef
Vandaag
Morgen

Wieman en Sluijs BV

Wiemans en Sluijs

Ventilatie

Ventilatie is nodig om een goed binnenmilieu te bevorderen. In de traditionele huizenbouw werd niet erg gelet op de luchtdichtheid van woningen. Kieren waren een normaal verschijnsel, evenals vocht in de woning. 
 
Vocht is een bron voor micro-organismen en dat kan leiden tot een ongezond binnenmilieu. 
Dankzij moderne bouwtechnieken is de luchtdichtheid van woningen toegenomen, maar daardoor kan het vocht niet altijd langs natuurlijke weg worden afgevoerd. Goede ventilatie is noodzakelijker dan ooit. De traditionele natuurlijke ventilatie is afhankelijk van klimaat en bewonersgedrag en daardoor niet altijd even optimaal. Bovendien is deze vorm van ventileren niet altijd afdoende om het vocht in huis af te voeren. Ventilatie door mechanisch afzuigen met natuurlijke toevoer is om dezelfde reden evenmin goed beheersbaar. Gebalanceerde ventilatie beheerst echter zowel de afvoer als de aanvoer van lucht en is daarmee in veel gevallen de oplossing voor goede ventilatie.Binnenmilieu
 
Het binnenmilieu wordt beïnvloed door vele factoren. Deze zijn samen te vatten in drie groepen:
 
* het gebouw
* de bewoning en het gebruik
* de omgeving van het gebouw.
 
Bij het gebouw kan het binnenmilieu worden beïnvloed door bijvoorbeeld de toegepaste materialen, het ontwerp, de uitvoering, het ventilatiesysteem, de verwarming, de isolatie en luchtdichtheid.
Bij bewoning en gebruik kunnen het aantal aanwezige personen, hun bezigheden, de aanwezigheid van huisdieren en apparatuur van invloed zijn.
Bij de omgeving van het gebouw spelen buitenlucht-, bodem- en waterverontreinigingen door verkeer en industrie een rol. 
Service
  • Service Wieman en Sluijs heeft een team van zeer ervaren vakmensen voor u klaar staan. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Uw cv-ketel of boiler houdt zich nu eenmaal niet aan kantooruren. Wij dus ook niet.  Lees meer...
  • Service-abonnement Abonnementsomschrijving   A.  De onderhoudsbeurt omvat de volgende werkzaamheden, die jaarlijks worden uitgevoerd:   CV-Ketel Lees meer...
  • Storingsnummers Onze storingsdienst staat dag en nacht voor u klaar. Heeft u een serviceabonnement en zit u in de kou?  Voor storingen bel  030 280 3310 Lees meer...